Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและการพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตอำเภอภูพานสุขภาพดี ชีวียั่งยืน

26 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30น. ณ สวนสนโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง ร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค และวิ่ง นำโดย นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน พร้อมหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน ร่วมกันออกกำลังกาย พร้อมกัน

ติดต่อสอบถาม