Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 ลำห้วยพ่น หมู่ที่ 2 บ้านหลุบเลาน้อย ตำบลหลุบเลา ขนาดสันฝายสูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกตรงนี้ครับ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 ลำห้วยพ่น หมู่ที่ 2 บ้านหลุบเลาน้อย ตำบลหลุบเลา ขนาดสันฝายสูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ติดต่อสอบถาม