แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 65