ช่องทางการรับฟังความเห็น

หรือส่งความคิดเห็นมาที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา (www.loublao.go.th)
158  หมู่ที่ 5  ตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  47310
โทรศัพท์/โทรสาร.042-099707,042-099785
E-mail : Lublao_sakhon@hotmail.com