Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบประจำปี 2564 – 2566 ปรับปรุงครั้ง 2

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 – 2569

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567 – 2569

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567 – 2569 ครั้งที่ 1

ติดต่อสอบถาม