Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ที่ขอความร่วมมือ ไปดำเนินการเผยแพร่

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ที่ขอความร่วมมือ ไปดำเนินการเผยแพร่ ดังนี้

สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง – Google ไดรฟ์

ติดต่อสอบถาม