Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

สายพันธุ์เดลตาระบาดแซงอัลฟาใน 3 เดือน เริ่มมาตรการกักตัวที่บ้านตามสมัครใจ

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เดลตา หรือที่รู้จักในชื่อ “สายพันธุ์อินเดียเดิม” เริ่มมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดการณ์ว่าภายใน 3 เดือนนี้ มีโอกาสแซงสายพันธุ์อัลฟา หรือที่รู้จักในชื่อ “สายพันธุ์อังกฤษเดิม”

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานยอดผู้ป่วยหน้าใหม่ของไทยประจำวันที่ 28 มิ.ย. จำนวน 5,406 ราย ในจำนวนนี้อยู่ในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 9 ราย กลายเป็นสถิติสูงสุดสำหรับการติดเชื้อในโลกภายนอก ด้วยยอดทะลุครึ่งหมื่น รวมมียอดผู้ป่วยสะสมนับจากปี 2563 ทั้งสิ้น 249,853 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 1,934 ราย

ติดต่อสอบถาม