Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ใหม่

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลได้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้รองรับการประเมินความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรองรับการอัพเกรดของเวอร์ชั่นเว็บไซต์ในอนาคต  จึงอาจจะทำให้ผู้เข้ามารับชมเว็บไซต์เกิดความสับสน

เว็บไซต์เดิม เว็บไซต์ใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จึงได้รวบรวมลิงค์ข้อมูลสำคัญไว้ดังนี้

หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

https://www.facebook.com/nonpwit1/

 

จึงเรียนมากเพื่อโปรดทราบ

 

ติดต่อสอบถาม