จุดตรวจเฝ้าระวัง ป้องกันโควิด-19 (1-8 พ.ค.2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จุดตรวจเฝ้าระวัง ป้องกันโควิด-19 (1-8 พ.ค.2564)