กลุ่มจักสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก

rpt

rpt

สินค้าชุมชน ตระกร้าสานเป็นกระเป๋าแฟชั่น