จุดชมวิวที่สวย อยู่บริเวณหน้าผา ภายในวัดถ้ำเสี่ยงของ

ปู่ดำปู่ขาว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวตำบลหลุบเลากราบไหว้สักการะบูชา

cof

oznor

sdr

sdr

cof