ศาลปู่ดำปู่ขาว เจ้าเมืองน้ำพุง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตำบลหลุบเลา ตั้งอยู่ที่ บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร